١٠ مرداد. خودت را با من هماهنگ ساز.

خودت را با من در آرامش و سكوت هماهنگ ساز.

چطور میتوانی انتظار داشته باشی كه صدای كوچك و آرام مرا بشنوی اگر كه درونی آشفته داشته باشی و آنقدر گرفتار كه وقتی برای گوش دادن پیدا نكنی؟

اگر یاد بگیری كه آرام باشی، موفق خواهی شد، مهم نیست كه چه كاری انجام می دهی یا اینكه كجا هستی.

خواهی توانست خودت را در لباس صلح و آرامش بپوشانی و آن مركز آرامشی را كه هیچ چیزی نمی تواند بر هم زند پیدا كنی. آنوقت، مرا در قلب خودت خواهی یافت. آنگاه به یگانگی با من، با چشمه تمام خلاقیت، خواهی رسید.

و در این حالت صلح و یگانگی تو كاملاً مسلط بر هر وضعیتی خواهی بود و دقیقاً خواهی دانست كه چه کاری را انجام بدهی و چطوری آنرا انجام بدهی. این چیزی است كه از هر كسی بر میآید و فقط به تعداد معدودی تعلق ندارد.

پس چرا همین الان كاملاً راحت و آرام نباشی؟