فال صدای کوچک

آیا با هر زندگی هماهنگ هستی؟ آیا احساس میكنی كه با تمام انسانهای اطرافت یكی هستی؟ آیا در آرامش هستی؟ آیا جزء شلوغی و هرج و مرج دنیا هستی، یا اینكه زندگی ات قسمتی از جواب به مشكلات دنیا است؟

در حال حاضر نمی توان بین 2 صندلی نشست. یا تو برای روشنایی كار میكنی، یا نه، انتخاب در دست خودت است.

تو یا با من هستی، یا بر ضد من.

ایمان و اطمینانت نمی توانند کم‌رنگ یا بدون پشتوانه باشند. یا باید مطمئن باشند، یا اینكه اصلاً نباشند.

من احتیاج دارم كه تو شعله ور باشی، آتشی از عشق به من، كاملا وقف من و برنامه من، آماده انجام اراده من به هر قیمتی كه باشد.

من همه چیز را میخواهم، و تنها وقتی كه همه چیز داده شده باشد است كه تو همه چیز را دریافت خواهی كرد.

هیچ یک از خواسته هایت رد نخواهند شد و خواهی فهمید هر چه كه دارم مال تو است.