توضیح

Eileen Caddy
در سال 1953 میلادی, برای اولین بار پیامی از صدای درونی خود دریافت کرد. او این صدای کوچک را خدای درون نامید

این صدای کوچک که در واقع صدای درونی هر کدام از ماست جواب مشکلات اصلی ما را میدهد و همواره نشان میدهد که هیچوقت هیچ کدام از ما را تنها رها نمیکند