برای درگذشتگان

جمله مخصوص برای درگذشتگان


مرسی خدايا که روان تمام درگذشتگان را در بهشت خود جای دادی.

 

اگر ممكن است، زمان و مكاني آسوده پيدا كنيد.

ايستاده و يا نشسته، به آرامي، جمله خود را با صداي بلند بگوييد.

با گفتن اين جمله به درگذشتگانِ خود کمک کنيد تا سريعتر به نور الهي برسند.

جمله را براي همه بگوييد و سپس اسمي را که در نظر داريد اضافه کنيد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن