تغذیه مفید

تغذيه، مانند تنفس، مانند آفتاب جزو لازم زندگي هر انسان است. 

توجه كرده‌ايد كه همان غذا بستگي به كسي كه آن را درست كرده باشد و حالتي كه آن را ميل مي‌كنيد، مزه و نيرويي متفاوت دارد؟ تقريباً براي همه مشخص است كه غذاي «مادر» از همه غذاها لذيذتر است. 

چرا كه اين غذا واقعاً با عشق درست شده، او تنها فكرش در موقع درست كردن و چيدن اين غذا اين بوده كه فرزندان و فاميل قدرت بگيرند، سالم‌تر شوند، بزرگ شوند و براي جامعه مفيد گردند. 

فكر بر روي ماده تأثير مي‌گذارد. 

بزرگان مي‌گويند كه خوب است كه قبل از صرف غذا، از كساني‌كه آن را به ما مي‌دهند يعني نيروي زندگي و طبيعت، كشاورز، آشپز و بقيه تشكر كنيم. 

به غير از نيروي مادي غذا كه صرف بدن مي‌شود، نيروي معنوي آن در زندگي ما تبديل به فكري مي‌شود كه در موقع صرف آن داريم. 

مي‌توانيد بخواهيد و فكر كنيد كه نيروي غذا براي زندگي شما قدرت، سلامت و روشنايي است. اگر هم كه غذايتان را جلوي تلويزيون و يا در حال جروبحث بخوريد، متوجه مي‌شويد كه نتيجه آن دير يا زود زخم معده است! 

يكبار سر فرصت و در آرامش امتحاني انجام دهيد. دو ليوان آب در جلوي خود بگذاريد و يكي از آنها را با فكر سلامتي نگاه كنيد. آن‌گاه هر دو را مزه كنيد. 

آيا تغيير مزه‌ها را احساس مي‌كنيد؟ 

عجيب است، اما واقعي است. از اين قدرت تأثيرگذاري فكر خود استفاده كنيد و زندگي خودتان را به راحتي زيباتر سازيد. 

اگر هم كه حوصله اين كارها را نداريد حداقل در موقع غذا خوردن شاد باشيد چرا كه همان‌طور كه مي‌دانيد خيلي از همنوعانمان در اين دنيا شكم سير غذا نمي‌خورند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن