همانی را که خود کاشته ايد

همانی را که خود کاشته ايد
دستگيرِتان ميشود


پس من امروز نتيجه آنچه که قبلا کاشته ام هستم

فکرش را که ميکنم به خودم ميگويم که کاشکی بهتر عمل ميکردم 

شما چطور ؟ 

اگر که شادي و برکت بيشتري در زندگي روزمره خود خواهانيد، بايد که کشاورز بهتری بشويد 

چندان نبايد سخت باشد 

حتی خيلی هم آسان است چون ميدانيد که مشکلات فعلی اتان از خودتان سرچشمه ميگيرند 

شايد که مقدسين تمام اديان شاد زيستن روزمره ما را ميخواستند و نه بهشت بعد از مرگ را 

زندگي همه چيز است
همه چيز در زندگی است

شما تجلی همان نيروی زندگی هستيد که سياره ها را ميچرخاند و اقيانوس ها را حرکت ميدهد 

شما قدرت آنرا داريد که اين نيروی زندگی را دريافت کنيد

با طرز فکری بازتر، و با بهتر کاشتن

هر زمان ميتوانيد خودتان را نوسازی کنيد و برکت جديدي از عشق، سلامتی، و وضعيت هنری يا اجتماعی و يا مالی بدست آوريد 

زندگی زيبا است 

حال بگوييد : زندگی زيبا است

آيا احساس خوبي نميکنيد؟

جملاتتان انرژي هستند, آنها بذرهایی هستند که در زمان حاضر فرو ميروند و در آينده ای نزديک گل و ميوه ميدهند 

در واقع، براي هر انسان ساده است که نيروهای گم شده اش را باز يابد 

در هر لحظه
هر کسی ميتواند خودش را بازسازی کند

و با فراوانی و برکت در هر زمينه اي هماهنگ باشد 

هيچ احتياجی به راهنما، مربی، و يا تکنيکهاي مشکل و پيچيده نيست

تنها کافيست که بذر بهتری کاشته شود

همانی را که کاشته ايد، به دستتان خواهد آمد

واقعيت است

و اين واقعيت در هر انسان جا دارد، زن، مرد، کوچک و بزرگ، و در دسترس همگی است

 

اين سادگی را بپذيريد
و
زندگیِ جديدی برويتان باز ميشود

 و آنگاه هرگونه آشفتگی از زندگی اتان پاک ميشود… به امتحانش واقعا مي ارزد، چون موضوع زندگی خودتان است

 

***

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن