پیشگفتار

سرژ مارژوله

برای خوشبختی شما

 

پیشگفتار 


چرا این تیتر برای کتاب ؟

جواب پس از تفکر فراوان : چرا که نه ؟


چرا چنین کتابی ؟

جواب خردمندانه : چرا که نه ؟


و چون همیشه برای بیکارانی مثل من جشن است، تصمیم گرفتم شما را هم دعوت کنم.


و با هنری همان اندازه چشمگیر که استعدادهایم هستند، سعی خواهم کرد که به شما کمک کنم که - خیلی سریع - به زندگی ای خوشبخت تر برسید.

و متوجه خواهید شد که با خوشبختی زندگی میتواند بسیار با شکوه باشد.اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن