١٧ فروردین. عشق و تفاهم همیشه به هموار كردن راه كمك خواهند كرد

چیزهای پیش پا افتاده زیادی در زندگی روزمره می‌توانند به سادگی جدایی و ناهماهنگی به وجود آورند. از آنها فراتر روید و در چیزهایی كه در زندگی اهمیت دارند یگانه شوید:

در مهرتان به من، در مهرتان به همدیگر، در زندگی و فعالیت به نفع همگان، خودتان و تصادفات كوچك خودخواهانه روزمره را فراموش كنید.

 وقتی كه كسی عمیقاً خیال می‌كند كه طرز رفتارش درست است و هیچگونه دیگران را قبول ندارد، بالاخره چیزی شكسته خواهد شد.

وقتی كه كشی را تا حد اكثر بكشی، یا پاره می‌شود و یا اگر آن را یكباره رها كنی به سرعت برمی‌گردد و ضربه‌ات میزند. اما اگر آن را به نرمی همراهی كنی، بدون پاره شدن و ناراحتی به بار آوردن به جای خود بازمیگردد.

چرا قلبت را باز نكنی و تشنجات را به نرمی آرام نكنی؟

عشق و تفاهم همیشه به هموار كردن راه كمك خواهند كرد.

 

کتاب صدای کوچک