٣٠ فروردین. عوض شو

وقتی كه زندگی از تو می‌خواهد كه عوض شوی، به روشنی ببین كه چه باید كرد و با علم به اینكه هر تغییری به بهتر می‌انجامد، بدون هیچ مقاومتی تغییر كن.

تغییر همیشه ساده نیست. مخصوصاً برای كسانیكه فكرها و طرز دیدشان را محكم چسبیده‌اند. باید  آماده باشی تا از تفكراتِ راحت و جا افتاده، یكی پس از دیگری بگذری تا اینكه كاملاً آزاد و باز باشی برای دریافت چیزی كه كاملاً جدید و مختلف است.

خیلی‌ها پس از دریافت چیز جدیدی، به آن می‌چسبند و نمی‌خواهند كه رهایش كنند. چرا آن‌ را فقط مانند قدمی به جلو نبینی، قدمی به سوی الهامات بزرگتر و شگفت‌انگیزتری كه در انتظار این هستند كه تو برایشان جا باز كنی؟

نمیتوان ظرف پُری را پُر كرد، باید اول آن را خالی كرد. تو نمی‌توانی مستقیم وارد جدید شوی وقتی كه هنوز درگیر قدیمی هستی و از آن دل نِمیكنی.

پس عوض شو و زود عوض شو، چون من به تو احتیاج دارم.

 

کتاب صدای کوچک