اول اردیبهشت. به دنبال جای خود باش

در این دنیا هر كسی جایی دارد، تو باید به دنبال جای خود و نقش خود باشی. اگر از مسئولیت نوآوری می‌ترسی، سعی در نگه داشتن كسانیكه اِرادۀ آن را دارند، نكن.

متوجه بشو كه روان‌هایی كه آماده و الهام یافته این كار شده‌اند، آن را انجام خواهند داد.

جای خودت را در نقشه كُلی پیدا كن و ناراحت نشو اگر كه در خط اول نیستی. به خاطر داشته باش كه همه جور آدمی برای تشكیل یك كُل لازم است. به سادگی كار معین خودت را قبول كن و بگذار كه روان‌هایی كه در وضعیت مسئول و فرمانده قرار گرفته‌اند به پیش بروند. تمامی حمایت و صداقتت را به آنها بده، چرا که به آن احتیاج دارند و قدرش را می‌دانند

قلبت را در عشقی عمیق و شكرگزاری كامل در مقابلشان بالا ببر و همواره بهترینِ خودت را اِهدا كن.

 

کتاب صدای کوچک