٤ اردیبهشت. اولین قدم

آیا از قدرتت خارج است كه بعضی‌ها را دوست داشته باشی؟

اول از تنفر به آن‌ها دست بردار. دیگر انتقادشان نكن و نسبت به آن‌ها بی‌تحمل نباش. این می‌تواند اولین قدم تو در راه دُرُست باشد. سپس، به تدریج وقت بگذار تا با آن‌ها آشنا شوی و ببینی كه چگونه عمل می‌كنند و ببین كه چه چیزی در تو این جدایی را بین شما بوجود آورده. دردرون خودت نگاه كن و آن چیزی را كه بین شما بد گذشته را نمایان كن و هیچوقت به هیچ عنوان تقصیر را بر گردن كسی به جز خودت نینداز.

وقتی كه بتوانی با خودت و كمبودهای خودت روبه‌رو شوی، می‌توانی بهترین راه‌حل را برای مشكلاتت پیدا كنی و قبل از اینكه متوجه شوی، رفتارت و ارتباطت با همه عوض شده است.

همیشه میتوانی كاری در حال حاضر انجام دهی، پس چرا شروع نكنی به جای اینکه منتظر شوی تا دیگری قدم اول را بردارد؟

 

کتاب صدای کوچک