١٠ اردیبهشت. شادی

اِهدا كردن، شادی بزرگی است. به تدریج كه یاد می‌گیری از صمیم قلب موهبت‌ها و استعدادهایت را بخشش كنی – هر كسی موهبت‌ها و استعدادهای زیادی در درجات مختلف دارد – بزرگتر و زیباتر میشوی. اگر كه طبیعتی شاد و با نشاط داری كه هر كجا  میروی می‌درخشد، همان هزار برابر به تو برمی‌گردد، چرا كه همه به چنین طبیعتی جواب می‌دهند.

همیشه به خاطر داشته باش كه: "همانی را كه كاشته‌ای دِرو خواهی كرد." اگر كه انتقاد، بی‌تحملی، نادرستی و منفی‌گرایی كاشتت باشد، همین‌ها را هم دِرو خواهی كرد، چرا كه چیزهایی خواهند بود كه به خودت جذب میكنی.

چرا از همین الآن شروع به پخش بذرهای شادی، خوشحالی، عشق، محبت و تفاهم نكنی تا ببینی كه چه فایده‌ای برایت دارد؟

دیدت به زندگی تغییر خواهد كرد و خواهی دید كه به خودت بهترین زندگی را جذب می‌كنی.

شادی‌ای را كه می‌دهی به وسیلهء تمام اطرافیانت منعكس خواهد شد، چرا كه همه كسی را كه شادی می‌دهد دوست دارند و به آن جواب می‌دهند!

 

کتاب صدای کوچک