١٣ اردیبهشت. قانون قدردانی

وقتی كه رفتارت مثبت باشد، می‌توانی فراسوی اولین احساس تا عمقِ چیزها را ببینی. به روشنی احتیاجاتت را ببین و بدون تردید بدان كه به همه آن‌ها جواب داده می‌شود و سپاسگزار باش كه چنین است. هیچوقت فراموش نكن كه قدردانی‌ات را نشان بدهی. قانون قدردانی برای هر چیزی یك قانون اساسی معنوی است.

آیا می‌توانی واقعاً برای هر چیزی سپاسگزار باشی؟ آیا می‌توانی در هر وضعیتی خوبی آنرا ببینی؟ من می‌خواهم كه تو سعی كنی بیشتر و بیشتر این قانون را در زندگیت عملی سازی، مخصوصاً زمانیكه با وضعیتی به ظاهر خیلی سخت روبه‌رو هستی. آن را به راستی و از روبه‌رو نگاه كن و وقتی كه این کار را كردی، خواهی دید كه نگاهت نسبت به آن كاملاً تغییر كرده.

چیزی كه با نگاه اول یك بدبختی بود، حال تبدیل به شانسی شده و تو مُصمم خواهی شد كه از آن یك پیروزی بسازی و از آن بهترین را به دست آوری.

 

 

کتاب صدای کوچک