١٥ اردیبهشت. زیبایی

فراوانی طبیعت و زیبایی را در اطرافت ببین و مرا در هر چیز بشناس. چند دفعه در روز، در حالیكه این‌طرف و آن طرف می‌روی، شگفتی‌های اطرافت را نگاه میكنی و برای آن‌ها شكر می‌كنی؟

اكثر وقت‌ها آن‌قدر عجله داری كه قسمت بزرگی از آن‌ها را رَد می‌كنی و فراموش می‌كنی كه از این شگفتی‌ها و زیبایی‌ها خودت را پُر سازی تا روانت را بالا ببرند و سیراب سازند. باید كه چشم‌ها را باز كرد، حساس و با دقت بود. از همین الآن شروع كن تا هر چه بیشتر نسبت به چیزهای مهم زندگی با دقت‌ باشی، چیزهایی كه قلب را خشنود می‌سازند، روح را سیراب می‌سازند و روان را بالا می‌برند.

هر چه بیشتر زیبایی جذب كنی، بیشتر می‌توانی زیبایی را بدرخشانی. هرچه بیشتر عشق جذب كنی، بیشتر عشق برای دادن داری.

دنیا بیشتر و بیشتر احتیاج به عشق، زیبایی، هماهنگی و تفاهم دارد و تو كسی هستی كه برای دادن این‌ها ساخته شده.

چرا همین الآن قلبت را باز نكنی و این كار را انجام ندهی؟

 

کتاب صدای کوچک