٢٤ دی. بدون ایمان نمی‌توانی سفر كنی

در این راه معنوی، بدون ایمان نمی‌توانی سفر كنی، بدون اطمینان عشق نیست و بدون عشق زندگی خالی است. در قلبت را باز كن و بگذار كه روند عشق، همیشه جریان داشته باشد، حتی اگر زندگی به ظاهر سخت است.

خودت را بالای وضعیت و اتفاقات خارجی زندگی قرار بده، در جایی كه همه چیز نور است، در جایی كه همه چیز آرامش است، در جایی كه همه چیز كمال است و جدایی وجود ندارد.

تو باید این را انتخاب كنی و آنگاه به انجامش برسانی.

به هیچ چیز خارجی اجازه نده كه ضعیفت كند. خورشید را پشت هر ابر تاریك ببین و خودت را آنقدر روی آن متمركز نگهدار تا ابر تاریك محو شود. یاد بگیر كه مانند یك پرنده در آسمان‌ها سیر كنی و آواز قدردانی بخوانی. به مادیات این دنیا زندگی‌ات را زنجیر نكن. فقط راههای وجدان اهمیت دارند. از همین الان با وجدان زندگی كن و در راههای وجدان حركت كن.

 

 

کتاب صدای کوچک