٢ خرداد. فعالیت

هر كاری را كه انجام می دهی با عشق انجام بده. هر عملت را برای شكوه و جلال من انجام بده و هیچوقت نگران نباش.

هر كاری را كه با طرز فكر و حالت درست انجام بدهی به بهترین نحو ممكن انجام داده ای، پس این طرز فكر و حالت درست را برای همه كارهایت داشته باش.

همیشه بخاطر داشته باش كه فعالیت، عشقِ نمایان است. آنگاه همواره با شادی و خوشحالی كار خواهی كرد و دیگر كار برایت سخت و اجباری نخواهد بود. این حالت درست در موقع فعالیت، برای تو و اطرافیانت باعث بزرگترین تغییرات خواهد بود.

اگر میخواهی در كاری كه انجام می دهی موفق شوی، یاد بگیر كه آنرا دوست داشته باشی و درست با آن برخورد كنی.

معمولاً باعث تغییر حالتت از منفی به مثبت خواهد بود، چیزی كه عادی ترین كارها را گرانبها میسازد.

هر كسی با كار مختلفی هماهنگی دارد. تو خودت را با چه كاری هماهنگ میكنی؟ آیا كاری وجود دارد كه واقعاً به آن علاقه داشته باشی؟ آن را پیدا کن و سپس انجامش بده.

 

 

کتاب صدای کوچک