٣ خرداد. از جدید و ناشناخته نترس

 از سوراخ كوچك خود بیرون بیا و خود آگاهت را گسترش بده و متوجه شو كه حد و مرزی وجود ندارد.

خیلی ها نمی توانند فراتر از خودشان یا گروه و جامعه خودشان را ببینند. آنها آنقدر با چیزهای كوچك و بی اهمیت و روزمره درگیر هستند كه برایشان بزگتر شدن به هر ترتیبی كه باشد سخت است.

و همین جا است كه تغییرات بزرگی، به سرعت لازم است.

از چیزی كه در حد ادراكت است راضی نباش، بلكه آماده باش تا دورتر بروی، آماده باش جرأت كنی تا جایی بروی كه دیگر پایت نمی رسد و كاری را انجام بدهی كه بنظر غیر ممكن میآید.

اینطور است كه پیشرفت میكنی.

قبول كن كه تا حد آخر و حتی بیشتر از آن رشد كنی. تا سر حد چیزی كاملاً تازه زندگی كن. از جدید و ناشناخته نترس. فقط با ایمان و اطمینانی كامل، قدم به قدم به پیش برو و بدان كه هر قدمی، تو را بسوی شگفتی آسمان جدید و زمین جدید هدایت میكند.

 

 

کتاب صدای کوچک