٣١ خرداد. روز جدید

مهم نیست اگر دیروز تمام آنچیزی كه می توانست شود نشد، دیگر دیروز تمام شده و رفته است و از تو كاری بر نمی آید. اما در مورد امروز، امروز روزی است كاملاً دست نخورده و پاك در جلوی روی تو، و تنها بستگی به تو دارد كه این روز را زیباترین روز ممكن سازی.

هر روزت را چگونه شروع میكنی؟ بخاطر داشته باش، این موضوع به هیچ كس دیگر ربطی ندارد. چیزی است كه تو تنها می توانی تصمیم به انجام آن بگیری. سعی كن روزت را در آرامش و رضایت درونی شروع كنی. وقت بگذار تا در آرامش باشی. و به این صلح درونی اجازه دهی كه پُرت سازد و در برت گیرد.

بدون آمادگی و هماهنگی، عجولانه وارد این روز جدید نشو. اگر روزت را با صلح و رضایت درونی شروع كنی برایت آسان خواهد بود تا این طرز بودن را در تمام روز خود نگه داری و به این ترتیب به این حالت اجازه بدهی تا تمامی روز و تمامی كسانیكه با آنها برخورد می كنی دگرگون سازد.

بستگی به تو دارد که حالت روزت را انتخاب كنی و آنرا انطور که میخواهی نمایان سازی. چرا از همین الآن انتخاب نكنی؟

 

 

کتاب صدای کوچک