٢٩ دی. این روز تحت كنترل تو است

با رفتاری درست و افكاری مثبت می‌توانی از امروز، بهترین روز زندگی‌ات را بسازی.

امروز را روز من بدان، روزی كه كاملاً در دست من است و نگاه كن كه با چه كمالی این روز می‌گذرد. به هیچ فكر مایوس‌كننده‌ای اجازه نده كه روزت را خراب كند. چرا از وقایع امروز مایوس شوی؟ فراموش نكن كه این روز كاملاً تحت كنترل تو است. تو تصمیم گیرنده هستی، پس روند این روز به تو بستگی دارد.

اگر به مشكلی برخوردی، بدان كه راه‌حلی وجود دارد. مانند یك مرز، مانند یك امتحان، به آن نگاه كن تا راه‌حل خودش را نمایان كند. هیچوقت، هیچوقت به مشكلات اجازه نده كه تو را كنترل كنند. تو باید پشتكار آن را داشته باشی كه مثبت، بزرگ و پیروزمندانه فكر كنی. آن‌گاه ببین كه قدم به قدم پیش می‌ آید.

 

کتاب صدای کوچک