٢ دی. بهترین هر چیزی را مجسم كن

قلبت را بالا ببر و با اطمینان به این‌كه امسال سالی عالی است، وارد آن شو.

بهترین هر چیزی را مجسم كن.

من می‌توانم به تو بگویم كه چه سال خوبی است. اما سال خوبی نخواهد شد مگر اینکه تو با ایمان و اطمینان به حرف من، آن را با قلبی سرشار از شكر قبول كنی.

باید با رسیدن آن همراه باشی. باید به قول‌های شگفت من، متصل باشی و آنها را قبول داشته باشی.

قرار نیست كه فكراً قبول كنی، باید درونی قبول داشته باشی، با دانش درونی‌ات كه از بالاترین، از من، سرچشمه می‌گیرد. نگاه كن، من جلوی تو حركت می‌كنم و راه را برایت آماده می‌سازم و ناممكن را ممكن می‌سازم.

فقط بهترین و عالی‌ترین، قسمت انسان‌هایی است كه مرا واقعاً دوست دارند و قبل از هر چیز قرار می‌دهند.

کتاب صدای کوچک