٣٠ دی. مُرادت همیشه كمال باشد

نمی‌توانی انتظار رشد معنوی داشته باشی مگر این‌كه آمادهء عوض شدن باشی.

تغییرات می‌توانند، برای شروع، آرام‌آرام پیش آیند. اما هر چقدر جلوتر بروی، تغییرات مهمتر خواهند شد و تمام زندگی‌ات را در بر خواهند گرفت.

گاهی تغییر كاملی لازم است تا طرز زندگی كاملاً جدیدی را بیاورد. ولی خارق‌العاده است كه به چه سرعت می‌توانی به تغییرات عادت كنی، اگر كه شجاع باشی و اطمینان داشته باشی كه برای زندگی بهتر است.

مُرادت همیشه كمال باشد.

به پیشرفت ادامه بده و همیشه به دنبال چیزی كه به ظاهر ناممكن است باش. همواره در دانش و تفهم رشد كن و هیچوقت به سكون راضی نشو.

همیشه چیز جدیدی برای یادگیری هست. همیشه چیز جدید و زیبایی برای كشف كردن در زندگی وجود دارد، پس هوش و تخیلت را برای آن گسترش بده. حاضر و گیرا باش تا كه هیچ چیزی را از دست ندهی.

 

 

کتاب صدای کوچک