٢ بهمن. رفتار فعلی‌ات مهم است

روزت را با قدردانی شروع كن. متوجه بشو كه تو كاملاً زیر پوشش من هستی و بركات من همواره به تو سرازیر هستند. قدرناشناسی دیروزت اهمیتی ندارد، رفتار فعلی‌ات مهم است. گذشته را پشت سر بگذار. وقتت را برای پافشاری روی اشتباهات گذشته هدر نده، آن‌ها را به عنوان تجربه حساب كن و پیش برو و با همواره شكر كردن برای هر چیز، از زندگی لذت ببر.

وقتی كه شكرگزار هستی و قدر تمام چیزهای خوب زندگی را می‌دانی، عشق آزادانه در تو و از طریق تو جریان دارد. اما وقتی فراموش می‌كنی كه برای تمام بركات خوب من تشكر كنی است كه خشك و شكننده می‌شوی، فقط به خودت فكر می‌كنی و دیگر به هم‌نوعانت توجهی نمی‌كنی.

سریعترین راه عوض كردن این رفتار اشتباه این است كه شروع به توجه به بقیه كنی و برای تمامی عالم زندگی كنی و به آن هدیه بدهی. آن‌وقت متوجه می‌شوی كه نگرانی‌های شخصی‌ تو بی‌ارزش می‌شوند و پشت پرده ناپدید می‌شوند، چرا از همین الان شروع نكنی؟

 

 

کتاب صدای کوچک