٨ بهمن. به دنبال "بهترین" باش

آیا متوجه هستی كه كارهایت، طرز زندگی و تفكرت، می‌تواند وضعیت دنیا را بهتر و یا بدتر كند؟

دیگر جذب گردبادِ ناهماهنگی، خرابی و نابودی نشو و از همین الان خودت را بر روی شكوه و زیبایی دنیا متمركز كن.

از همه چیز تشكر كن. تمام كسانی را كه با آن‌ها برخورد می‌كنی به خدا بسپار. قبول نكن كه بدی را در مردم، چیزها و وضعیت خارجی ببینی و همواره به دنبال "بهترین" باش. نه مانند كبكی كه نمی‌خواهد حقیقت را ببیند، بلكه فقط به سادگی در جستجوی بهترین در همه كس و همه چیز باش و بر روی آن متمركز شو.

 تو دنیای كوچكی در درون خود داری. وقتی كه صلح، هماهنگی، عشق و تفاهم در دنیای درونی تو حكمفرما باشد، آن وقت همین حالت در اطراف تو و در دنیای خارجی منعكس خواهد شد. آن وقت كه موفق به ساختن این حالت در خودت شدی، شروع به كمك به وضعیت دنیا می‌كنی.

 

 

کتاب صدای کوچک