١٢ بهمن. چشمه جوانی روان تو است

تفكرت را گسترش بده و متوجه شو كه سن نداری. تو به جوانی زمان هستی و به پیری ابدیت.

اگر كه لحظه حاضر را كاملاً زندگی كنی، به جوانی حال حاضر هستی و هر لحظه روحت در حقیقت دوباره متولد می‌شود. در این زندگی معنوی نمی‌توانی بی‌حركت بمانی، همواره چیز جدید و جالبی برای یاد گرفتن و انجام دادن وجود دارد.

حواس جمعی، تو را سرحال و جوان نگه میدارد. فقط وقتی كه طرز تفكر، پیر و بی‌حوصله می‌شود است كه زندگی جلا و مزه‌اش را از دست می‌دهد.

اگر نمی‌توانی حقیقت جدیدی را بفهمی، آرام بگیر و حواست را بالا ببر و با یگانه هوش بینهایت، با من، هماهنگ و یكی شو، تا هر چیزی را بتوانی بفهمی. حواست را جمع نگهدار تا هیچ‌وقت پیر نشوی. چشمه جوانی روان تو است و عشق به زندگی آب حیات!

 

 

کتاب صدای کوچک