١٣ بهمن. ایمانت در چیست؟

ایمانت در چیست؟ آیا مرا قبول داری ؟ آیا فكر می‌كنی كه ممكن است با من قدم بزنی و صحبت كنی ؟ وقتی كه زندگی‌ات معنوی است و با من یكی هستی، آیا فكر می‌كنی كه این زندگی كاملاً عملی است و تمام ابعاد زندگی‌ات را در بر می‌گیرد ؟

برای جدا كردن و بررسی كردن تمام اعتقاداتت وقت بگذار و مهمتر از همه یاد بگیر كه خودت را هماهنگ كنی.

انسان‌های زیادی فراموش می‌كنند كه این طرز زندگی را عملی كنند. در مورد آن حرف می‌زنند، اما نه به خودشان و نه به دنیا ثابت كرده‌اند كه امكان دارد.

وقتی كه مرا در همه چیز می‌شناسید، وقتی كه مرا صدا می‌زنید و كمك مرا می‌خواهید، همه چیز در زندگی اتان در جای خودش قرار می‌گیرد.

وقتی كه از صدای كوچك و آرام من اطاعت می‌كنی، مانند گل زیبایی شروع به باز شدن می‌كنی و می‌بینی كه چقدر این زندگی امكان‌پذیر و زیبا است.

 

کتاب صدای کوچک