١٨ بهمن. منتظر بهترین زمان باش

تمام حرف‌ها و كارهایت را با راهنمایی من انجام بده. یاد بگیر كه كاملاً صبور باشی و همیشه برای هر كاری، منتظر بهترین زمان باش. بدان كه همه چیز به خوبی انجام خواهد شد وقتی كه در خدمت من باشی و بدون راهنما حركت نكنی.

چیزهای زیادی در انتظار به وقوع پیوستن در زمان درست خودشان هستند. همه چیز سریعتر می‌شود اما در یك گسترش حساب شده، چرا كه در نقشه من هماهنگی كاملی وجود دارد. هیچ چیزی بی‌موقع انجام نمی‌شود، پس تو هم همراه این هماهنگی كار كن و نه بر ضد آن. اگر كه بر ضد آن كار كنی، خسته می‌شوی و به جایی نخواهی رسید. مثل اینكه برعكس جریان آب شنا كنی! حتی اگر با تمام قدرت شنا كنی، یا به جایی نخواهی رسید و یا این‌كه به عقب خواهی رفت.

سعی كن كه بر ضد اجتناب ‌ناپذیر كار نكنی، بلكه در آرامشی كامل یاد بگیر كه همراهی كنی و اطمینان داشته باش كه عمل درست را در زمان درست انجام می‌دهی.

 

 

کتاب صدای کوچک