١٩ بهمن. این زندگی، یك زندگی خدمت است

وقت بگذار و در قلبت نگاه كن. آیا چیزی را، هر چه كه باشد، حق خودت می‌دانی؟ آیا بعضی وقت‌ها حوصله‌ات از زندگی سر می‌رود؟ جزو كسانی هستی كه می‌دهند یا آن‌هایی كه می‌گیرند؟ زندگی‌ات در خدمت همنوعانت است یا این‌كه چیزهایی را حق خودت می‌دانی؟

نمی‌توانی انتظار شادی واقعی و همیشگی را داشته باشی، مگر این‌كه دهنده باشی، مگر اینكه زندگی‌ات خدمت باشد بدون هیچگونه درخواستی برای خودت.

فقط وقتی كه قبول كنی این زندگی، یك زندگی خدمت، بخشش و فداكاری كامل به من است، زندگی‌ای كه خودت را در آن فراموش ‌كنی و برای همه عالم زندگی كنی است كه خواهی فهمید چرا می‌گویم زندگی‌ات غنی و زیبا است و كاملاً تحت حمایت من هستی. پس از همین الان وجدانت را گسترش بده. شروع كن به كار و زندگی كردن برای همهء عالم و ببین كه چقدر رفتار و طرز دیدت عوض خواهد شد.

 

کتاب صدای کوچک