٢٠ بهمن. روز جدید و راه جدیدی است

سرحال و تازه بیدار شو و انتظار بهترین را از این روز زیبا داشته باش و بهترین را هم دریافت كن. آرام باش و بگذار كه من افسار را به دست بگیرم.

هیچوقت روز را با عجله و ناراحت شروع نكن. بخواب و استراحت كن و روانت را جان بده. روز را خوب شروع كن، با قلبی مملو از عشق و شكر و با بزرگترین انتظارات از روزی كه شروع می‌شود. این روز بدون لك است، چرا همینطور نگهش نداری؟


وجدانت را در بالاترین حد ممكن نگهدار و پیش آمدن بهترین اتفاقات را ببین. روز جدید و راه جدیدی است.

دیروز را با تمام كمبودها و اشتباه‌هایت پشت سر بگذار و ورق را برگردان. چرا گذشته را به دنبال خودت در این روز جدید بكشانی؟ البته از تجربیاتت درس بگیر. اما چرا آن‌قدر بر روی این درس‌ها تكیه كنی كه نتوانی با قلبی سبك و شادمان وارد این روز جدید شوی ؟

 

 

کتاب صدای کوچک