٢١ بهمن. آسمان و زمین جدید

آسمان و زمین جدید، هم اکنون اینجا است.

فقط باید بشناسی و قبول كنی اتفاقی را كه در حال است و وجدانت را بالا ببری به طوریكه از اتفاقات درون و اطرافت آگاه باشی.

اگر متوجه همه چیز نیستی، دلیل بر آن نیست كه خبری نیست. بلكه غرور و تكبرت نمی‌گذارند كه شگفتی‌های اطرافت را ببینی. پس به بالا بردن وجدانت ادامه بده. هر چقدر بالاتر بروی، قشنگ‌تر می‌توانی حقیقت را ببینی و هیچ چیزی جلوی دیدت را نخواهد گرفت و یكبار كه شگفتی این منظره را دیدی، آن را به زمین بیاور و زندگی‌اش كن، به طوریكه جزئی از زندگی روزمره‌ات شود. اگر چنین منظره‌ای در شكل نیاید، حقیقت نمی ‌یابد.

من به تو می‌گویم كه آسمان جدیدم و زمین جدیدم را كه در شكل حقیقت یافته‌اند، همین الآن نگاه كنی.

 

 

کتاب صدای کوچک