٢٧ بهمن. می‌توانی عوض بشوی

راز انجام هر كاری، این است كه بخواهی انجام شود و آنقدر در موردش مثبت باشی كه امكان چیز دیگری نماند. اگر كار مشكلی را بدون شوق شروع كنی، پیروزی را جذب نخواهی كرد؛ اما اگر از صمیم قلب و با خواستی واقعی به آن بپردازی، حتماً بهترین نتیجه را خواهی گرفت.

هر كاری را، از كوچكترین و معمولی‌ترین تا مهمترین و پیچیده ‌ترین كارها را، از صمیم قلب شروع كن. آمادۀ قبول كردن هدف‌های واقعی در زندگی‌ باش و از آن‌ها نترس. وقتی كه كارهای بزرگ را با طرز فكری درست و با دانستن اینكه این من هستم كه با تو كار می‌كنم و به تو كمك می‌كنم، انجام بدهی، هر چیزی ممكن خواهد بود.

طرز فكرت را عوض كن و درِ نیرویی كاملاً مثبت و كاملاً سازنده را برای تمامی وجودت را باز كرده‌ای.

بدان كه می‌توانی عوض بشوی و خیلی هم با سرعت، اما به خودت بستگی دارد.

 

کتاب صدای کوچک