٢٨ بهمن. آیا ارزش‌هایت درست هستند؟

به خاطر چیزهایی كه در زندگی ارزش دارند چه كارهایی انجام می‌دهی؟ آیا ارزش‌هایت درست هستند؟ چرا وقت نگذاری كه در آرامش، سكوت را مزه كنی و خواست‌هایت را بررسی كنی تا ببینی كه آیا واقعاً از بالاترین سطح هستند یا نه؟
فقط تو می‌توانی این كار را انجام بدهی! هیچ‌كس دیگر نمی‌تواند این كار را برای تو انجام بدهد. شاید هم معنی آن این است كه بدون دریافت جواب فوری، مرا خدمت كنی.

درس‌های مهمی را فقط در خدمت من و در سكوت می‌توانی یاد بگیری. مخصوصا اگر انسانی بی‌حوصله و پرمدعا باشی.

چرا خودت را توجیه كنی؟ تو تمام جواب‌ها را در واقع می‌دانی. حال موقع آن است كه این دانشت را در عمل قرار بدهی تا ببینی كه چطور برای تو نتیجه می‌دهد.

این درس‌های حیاتی را فقط زمانی یاد خواهی گرفت كه آن‌ها را در عمل، برای خودت، آزمایش كنی. پس چرا همین الآن این كار را، به جای فكر كردن در باره‌اش، انجام ندهی؟

یاد بگیر كه ارزش‌هایت را بسنجی و چیزهای اساسی را اول قرار بدهی. بگذار كه من در تو و از طریق تو كار كنم.

 

 

کتاب صدای کوچک