اول اسفند. آموختن در این زندگی همیشگی است

درس‌های مهمی هستند كه همه باید در زندگی‌اشان یاد بگیرند، مثلاً یاد بگیر كاری را كه باید انجام شود، به راحتی انجام بدهی، بدون عجله و بدون سروصدا.

این درس‌ها را كنار نگذار و خیال نكن كه همه جواب‌ها را می‌دانی و به این درس‌های اولیه احتیاج نداری.

در اعمال خودت نگاه كن و اجازه نده كه هیچگونه غرور معنوی كمبودهایت را پنهان كند، چرا كه نمی‌توانی كاملا به كار آیی اگر كه بگذاری غرور معنوی جلوی راهت را ببندد. غرور معمولاً نمی‌گذارد كه درس‌های جدید و حیاتی را كه محتاج آن‌ها هستی، فراگیری و جلوی رشد معنوی‌ات را می‌گیرد.

همیشه چیز جدید و شگفت‌انگیزی برای یادگیری و هضم كردن وجود دارد و تنها زمانی می‌توانی این كار را انجام دهی كه آماده باشی، باز بمانی و به احتیاجاتت پاسخ دهی. به دنبال جواب دادن به احتیاجاتت، با سادگی و قدردانی‌ای عمیق باش.

آموختن در این زندگی همیشگی است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک