٣ اسفند. همان‌طور عمل كن كه می‌خواهی با تو رفتار شود

هیچ‌كس دوست ندارد كه به او توهین كنند و یا طوری با او رفتار كنند مانند اینكه اهمیتی ندارد. هیچ‌كس دوست ندارد كه به حساب نیاید و یا این‌كه به او نشان بدهند كه دوستش ندارند.

پس چرا با همنوعانت با محبت و احترام رفتار نكنی؟ سعی كن كه دركشان كنی و آماده باش كه در صورت لزوم، قدمی بیشتر همراهی‌اشان كنی. خیلی شكیبا، خیلی صبور و خیلی با محبت باش.

تو خودت می‌خواهی كه این‌طور با تو رفتار شود، پس همان‌طور عمل كن كه می‌خواهی با تو رفتار شود. سرمشق خوبی باش، اما نه به این خاطر كه بقیه از تو این انتظار را دارند. این كار را انجام بده برای این كه واقعا و از صمیم قلب می‌خواهی كه "بهترین" خودت را در هر كارت، حرفت و اندیشه‌ات بدهی.

هرچه كه خواستت بزرگتر باشد، ساده ‌تر به رضایت می‌رسد. هیچوقت خودت را به پَستی و بی‌حالی راضی نكن. حواست باشد كه هر كاری را كه انجام می‌دهی در بالاترین حد باشد و انگیزه‌هایت از پاكترین باشند و هیچگونه خودخواهی‌ای در كارهایت نباشد.

 

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک