٤ اسفند. خودت باش

خودت باش و سعی نكن كه اَدای كسی را در بیاوری. همه چیز در دنیا لازم است. من نمی‌خواهم كه شما همه، مانند نخود، مثل هم باشید. بلكه احتیاج دارم كه هر كسی خودش باشد، كار خودش را انجام دهد، در جای خودش باشد، كاملاً حل شده در تمامی هستی و منظور این نیست كه باید ناهماهنگی و یا اختلاف به خاطر متفاوت بودنتان پیش آید.

در یك اركستر، سازهای مختلفی وجود دارد و هر سازی اگر با بقیه هماهنگ باشد، در جای خود قرار دارد و در این مجموعه حل است.

اما وقتی كه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن و اهمیت دادن به تمامی هستی، راه خود را انتخاب می‌كنند، آن وقت اختلافات و هرج و مرج به وجود می‌آید.

وقتی كه قلبتان در جای خودش قرار بگیرد و وقتی كه همگی، با هم، برای نیكی "تمامی" زندگی و كار كنید، "بهترین" نتیجهء آن خواهد بود.

پس، از كشمكش دست بردار. تنها كاری كه باید تو انجام دهی، "بودن" است و اینكه اجازه بدهی كه چیزها شكوفا شوند.

 

 

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک