٨ اسفند. تغییرات اجتناب ‌ناپذیر هستند

بعضی وقت‌ها، چیزهای جدید آنقدر آرام‌آرام شكوفا می‌شوند كه تو تا روزی كه متوجه می‌شوی همه چیز اتفاق افتاده، آن‌ها را نمی‌بینی و بعضی وقت‌ها هم تغییرات طوری پیش می‌آیند كه قدم به قدم متوجه جا افتادنشان هستی. بعضی وقت‌ها هم یكباره همه چیز عوض می‌شود، مثل موقعی كه در زمستان به خواب می‌روی و هنگام بیدار شدن می‌بینی كه برف همه جا را گرفته است. تو هیچ چیزی برای آن انجام نداده‌ای و همه چیز معجزه‌آسا رخ داده است.

جدید و نو به شکل‌های مختلف نمایان خواهند شد. تنها كاری كه تو باید انجام بدهی این است كه با آن همراهی كنی و مقاومت بر ضد آن نشان ندهی.

تغییرات حتماً دردناك نیستند ولی اجتناب ‌ناپذیر هستند چرا كه هیچ چیزی نمی‌تواند همان‌طور بماند؛ و اگر كه خوب در قلبت نگاه كنی می‌بینی كه تو هم نمیخواهی كه همه چیز بدون تغییر بماند.

 

 

کتاب صدای کوچک