١٦ دی. آیا آمادۀ عوض شدن هستی؟

آیا آمادۀ عوض شدن هستی؟ سرفرصت و در آرامش و كاملاً صادقانه به خودت جواب بده.

آیا از خودت راضی هستی؟

آیا به نظرت درست است كه بقیه عوض شوند، ولی زندگی تو همین‌طور كه هست باشد؟ اگر كه این‌طور فكر می‌كنی، وقت آن است كه یك خانه تكانی بهاره انجام بدهی و فكرها و در واقع تمام زندگی‌ات را خالی و مرور كنی.

آن وقت هیچ‌چیز را سر جایش نگذار. مگر كه بالاتر از آن نشناسی و به آن احتیاج داشته باشی. هر چه كه خالی‌تر باشی بهتر است، چون در این صورت برای چیزهای جدید جا باز كرده‌ای. هرچقدر خالی‌تر باشی من راحت‌تر وارد می‌شوم. هر وقت كه خودت را بینوا و حقیر احساس كردی، ناامید نشو، مرا صدا بزن و من به تو بهشت را خواهم داد.

به انسان‌هایی كه كمك و راهنمایی مرا، با فروتنی و عشقی واقعی جستجو می‌كنند، هیچ‌چیز را دریغ ندارم.

 

 

 

کتاب صدای کوچک