١٠ اسفند. دعای بدون ایمان خالی است

آرام بگیر و در این بهشتی كه از همین الآن اینجاست مستقر شو. بهشت منتظر آن است كه بیشتر و بیشتر انسان‌ها آن را بشناسند و بخواهند.

تو برای اینكه دنیای من بیاید و اِرادۀ من انجام شود دعا می‌كنی، از این پس دست از این دعا بردار و آن را زندگی كن.

دعای بدون ایمان خالی است. تو باید یاد بگیری كه با تمام اعتقادِ قلبت، روحت و وجدانت دعا كنی تا این‌كه دعایت، هر چه كه هست، واقعی و عملی باشد و باید بدون هیچ تردیدی بدانی كه به آن جواب داده می‌شود.

 

کتاب صدای کوچک