١٢ اسفند. دوست داشتن

خیلی‌ها از ایمان صحبت می‌كنند ولی فراموش می‌كنند كه با ایمان زندگی كنند. آن‌ها از عشق به من صحبت می‌كنند اما اولین حرف عشق را هم نمی‌شناسند. حرف از دوست داشتن كسی كه هیچوقت ندیدی زدن، وقت تلف كردن است، در صورتیكه نمی‌توانی انسان‌هایی را كه در اطرافت هستند و به محبتت و همراهی‌ات احتیاج دارند، دوست داشته باشی.

یاد بگیر كه انسان‌هایی را كه من در جوارت قرار داده‌ام دوست داشته باشی، آنگاه خواهی فهمید كه مرا دوست داشتن یعنی چه.

چرا در زندگی چهار دست و پا راه بروی در صورتیكه كافی است با اطمینان به اینكه من با تو هستم، محكم و با قدم‌های بزرگ به پیش بروی؟

من اینجا هستم و تمام نیروهای كامل و خوبم را به تو هدیه می‌كنم، اما اگر نخواهی آن‌ها را قبول كنی نمی‌توانی از آنها بهره ببری. من آزادانه آن‌ها را به تو می‌دهم، تو هم باید آن‌ها را آزادانه قبول كنی و آنگاه از آن‌ها خردمندانه به نفع همه استفاده كنی.

 

 

کتاب صدای کوچک