١٤ اسفند. شروع به حركت كن

چقدر وقت و نیرو هدر می رود فقط به خاطر اینكه به خودت وقتِ آن را نمی‌دهی كه در آرامش باشی و مرا خدمت كنی. این راه‌حلِ اصلی تمام وضعیت‌ها است. چرا به خودت این را ثابت نكنی؟

تا زمانی كه چیزها را امتحان نكنی، تئوری خواهند ماند. این زندگی، یك زندگی واقعی، عملی و یك زندگی حركت است. اما فقط به تو بستگی دارد كه با عملكردت به آن پی ببری.

روشنایی روز اینجاست، اما اگر پرده‌ها را باز نكنی در تاریكی خواهی ماند. آب در لوله است اما اگر شیر را باز نكنی جاری نخواهد شد. حتی اگر غذا در بشقاب باشد، اگر آن را نخوری چیزی به تو نخواهد رساند.

پس شروع به حركت كن، همین حالا.

 

 

کتاب صدای کوچک