١٦ اسفند. انتخاب همیشه دست خودِ تو است

به بیشتر از یك چیز در آنِ واحد كه نمی‌توانی فكر كنی، پس احتیاط كن كه فكرت مثبت و با محبت باشد، آن‌گاه خواهی دید كه حرف‌هایت سازنده خواهند بود و با محبت عمل خواهی كرد. در واقع تمام طرز دیدت مثبت خواهد شد و زندگی‌ات پر از محبت، شادی، سلامتی، پیشرفت و هماهنگی.

اما اگر كمی حساس باشی و فكرهای منفی و مخرب داشته باشی، آنها وجودت را می‌كوبند، نگاهت را تاریك می‌كنند، بی‌حال و حتی بیمارت می‌كنند.

سعی كن بفهمی كه این حالت را خودت، با طرز فكر اشتباهت، به خود جذب كرده‌ای. طرز فكرت را عوض كن تا همه چیز را عوض كرده باشی!

می‌توانی خیال كنی كه مشكلات زیادی احاطه‌ات كرده‌اند و طرز فكر منفی‌ات تقصیر تمام دنیا و اطرافیانت است. اما آیا حقیقت است؟ مگر فكرهایت مال تو نیستند؟ آیا آزاد نیستی كه روانت را پاك كنی و تفكرات با محبت، مثبت و سازنده داشته باشی كه شادی‌ات را فراهم كنند؟

انتخاب همیشه دست خودِ تو است.

 

کتاب صدای کوچک