٢١ اسفند. آزادی واقعی

با قوانین من همراه باش و نه بر ضد آن. وقتی‌كه بر ضد قوانین من كار میكنی بدان كه از پیش شكست خورده‌ای و راه به جایی نخواهی برد. اگر در زندگی‌ات تشنج است، ببین بر ضد چه می ‌جنگی و این تشنج‌ها از كجا می‌آیند. می‌توانی مطمئن باشی كه اینجا است چیزی كه جلوی پیشرفتت را می‌گیرد و نمی ‌گذارد كه به بهترینت برسی.

تنها خواستت باید انجام اِرادۀ من و حركت در راههای من باشد، نگذار كه هیچ چیزی مانع راهت بشود و جلوی انجام اِرادۀ مرا بگیرد.

وقتی كه زمان برای جستجو بگذاری، خواهی فهمید كه اِرادۀ من برای تو چیست و آنگاه فقط به تو بستگی خواهد داشت كه بدون تردید از آن فرمان ببری.

وقتی در هماهنگی كار و زندگی كنی، خواهی فهمید كه آزادی واقعی قلب، فكر و روح چیست. با تعجب خواهی دید كه دانش و فهم ناشناخته‌ای را بروز می دهی و وقتی كه در این حالت تفهم هستی، من می‌توانم از تو استفاده كنم تا كمكی باشی برای نشاندن آسمان جدید و زمین جدیدم.

 

کتاب صدای کوچک