٢٣ اسفند. تغییر لازم است

با تجدید كردن روانت، دگرگون شو.

یك مار بدون پوست عوض كردن نمی‌تواند بزرگ شود. یك جوجه بدون شكستن لاكش نمی‌تواند بیرون بیاید. یك نوزاد باید برای متولد شدن از مادرش جدا شود. این روند طبیعی باید پیش آید تا تغییر به وجود آید. قدم به قدم این روند پیش می‌رود و هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

اگر جوجه قدرت خارج شدن از لاكش را نداشته باشد، می‌میرد.

یك زمان درست برای هر چیز وجود دارد. تو می‌توانی سعی كنی كه جلوی تغییرات را بگیری. به خاطر اینكه در محدوده‌ات احساس امنیت می‌كنی و نمی‌خواهی كه در ناشناخته وارد شوی. اما این محدودیت‌ها خفه‌ات خواهند كرد و خواهی مُرد. سعی كن كه بفهمی و قبول كنی لزوم تغییر را برای تمام چیزهایی كه الآن در حال جا گرفتن هستند.

قلبت را بالا ببر و شكرگزار این تغییرات باش و جزئی از آن شو.

 

 

کتاب صدای کوچک