٢٤ اسفند. هیچوقت ناامید نشو

كار تو آفریدن آسمان جدید و زمین جدید است. پس وقتت را برای شلوغی، هرج و مرج ، درد و بیماری و جنگ های دنیا تلف نکن. نگذار كه تو هم بیمار شوی چون در این صورت بیفایده خواهی شد.

با بالا بردن روانت، خودت را بر ضد پریشانی دنیا مصون می‌كنی و می‌توانی بدون نگرانی در آن زندگی و كار كنی. دكتر و پرستار باید كه مصونیت داشته باشند تا بتوانند آزادانه بیماری‌های مسری را درمان كنند و هیچ ترسی نباید در آ‌ن‌ها نفوذ كند.

هیچ ترسی در تو وجود نداشته باشد، حتی در حالیكه می‌بینی وضعیت دنیا خرابتر می‌شود. هیچوقت ناامید نشو. محكم در ایمانت بایست و بگذار كه روانت بر من تكیه كند و بدان كه همه چیز كاملاً جای خودش است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک