٢٥ اسفند. همه چیز را با من در میان بگذار

همینطور كه در جدید پیش می‌روی، همواره مرا به خاطر داشته باش و بدان كه من در هر لحظه كنار تو هستم، همواره فكرت را بر من تكیه كن تا در طرز فكر بالایی بمانی و بتوانی بدون هیچ مشكلی پیش بروی.

مرا در هر آنچه كه انجام می‌دهی، می‌گویی و فكر می‌كنی قرار بده. همه چیز را با من در میان بگذار.

زمانی كه هیچ چیزی برای پنهان كردن نداری است كه آزادی واقعی وجدان را خواهی شناخت. من احتیاج دارم كه تو آزاد باشی تا اینكه هیچ چیزی در تو مانع شكوفایی شگفتی‌هایم نشود. خیلی چیزها در انتظار شكوفایی هستند، این تازه شروع كار است! زیبایی‌ها و شگفتی‌هایی كه حتی به خواب هم دیده نشده‌اند را مجسم كن كه منتظر نمایان شدن هستند.

مانند وارد شدن در دنیا با رفتاری جدید، قوانینی جدید و طرز فكری جدید خواهد بود. همواره هدف والایی را دنبال كن. همواره منظرۀ عصر جدید را در جلوی خود داشته باش و با تعجب خواهی دید كه به سادگی وارد آن شده‌ای و او قسمتی از تو شده است.

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک