٢٩ اسفند. سادگی مُهر این زندگی معنوی است

مانند كتابِ بازی باش كه هیچ چیزی را پنهان نمی‌كند و هر صفحه‌اش بر همه نمایان است. وقتی كه چیزی برای پنهان كردن نداشتی، می‌دانی كه آزاد بودن و رها از هر بندی بودن چیست. آن چیزی را كه در دل داری تقسیم كن و نگران تمسخر بقیه نباش.

 كاملاً آگاه از من و وجود ایزدی‌ام باش و مانند یك بچه كوچك، ساده باش. سادگی مُهر این زندگی معنوی است و هیچ مشكلی در آن نیست.

اگر احساس می‌كنی كه زندگی مشكل است، تقصیر از خودت است، پس رفتارت را عوض كن و ببین كه چه پیش می‌آید.

وقتت را برای دویدن به دنبال پوچی ها،  هدر نده. هر آنچه را كه احتیاج داری در درون تو، آمادۀ شكوفایی و نمایان شدن است. حتماً آن را پیدا خواهی كرد.

كاملاً صبور باش، مرا خدمت كن و همه چیز به موقع به تو نمایان خواهد شد.

 

 

کتاب صدای کوچک