٣٠ اسفند . هدف نهایی كمال است

فكرت، اعمالت و طرز رفتارت می‌توانند اثر شگفتی بر روی دنیا بگذارند. پس از همین الآن، با به دنبالِ "بهترین" هر وضعیتی بودن، شروع به دیدن طرف مثبت زندگی كن.

اگر خوب نگاه كنی آن را پیدا می‌كنی، چرا كه اینجاست. فقط بعضی وقت‌ها آنقدر پنهان است كه به نظر گُم می‌آید.

بدان كه همه چیز، برای كسانی كه مرا دوست دارند و اول قرار می‌دهند به خوبی می‌انجامد. باید كه ایمانت قوی و محكم باشد. تو باید مصمم باشی كه هر چقدر هم وضعیت تاریك و سنگین باشد، خودت را فراموش نكنی. حتی بعضی وقت‌ها ممكن است كه وضعیت، قبل از بهبود، بدتر هم بشود.

فقط بدان كه همه چیز، در زمان درست خود به كمال خواهد رسید، چرا كه همه چیز در دست من است. متوجه بشو كه من همه جا و در همه چیز هستم، هیچ جایی وجود ندارد كه من نباشم.

هدف نهایی كمال است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک