٢ فروردین. من به تك‌ تك افراد راه را نشان می‌دهم

اگر بخواهی كار درست را انجام بدهی و در راه درست قدم برداری، این كار را خواهی كرد. باید قوی باشی تا بر ضد فریب‌های راه مقاومت كنی و آن‌ها را بشناسی. هر تله‌ای را كه رد كنی قویتر و مستحكم‌تر می‌شوی تا جایی كه بتوانی در مقابل هر چیزی بدون هراس بایستی.

برنامه‌های من عجیب هستند، ولی به یاد داشته باش كه من همهء صحنه را می‌بینم و تو فقط قسمت كوچكی از آن را. من تمامی دست‌اندركاران زندگی را می‌بینم و تو فقط نزدیكانت را.

من به تك‌ تك افراد راه را نشان می‌دهم و به این ترتیب برنامه كلی به نهایت انجام می‌شود.

نگاه كن كه چگونه برنامه كلی شكوفا می‌شود و در مقابل چنین شگفتی‌ای شادی كن. با قلبی پر از شكر آن را كاملاً قبول كن و دست مرا در تمام چیزهایی كه جا می‌گیرند ببین.

 

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک