١٩ دی. "بهترین" میراث حقیقی تو است

چه می‌خواهی در وجدانت نگهداری؟ من برای تو فقط بهترین و والاترین را می‌خواهم. اگر كه با اختیار خودت كمتر از این را انتخاب كنی و آن را به خودت نزدیك كنی و به آن راضی باشی، تقصیر من نیست. از روی "بهترین" حساب كردن هیچ‌وقت نترس.

هیچ‌وقت احساس نكن كه تو حق بهترین را نداری. من می‌گویم به تو كه "بهترین" میراث حقیقی تو است، اما باید كه آن را بطلبی، قبول كنی و رویش حساب كنی.

مال تو است، هدیه من به تو است. با قلبی شكرگزار قبولش می‌كنی، یا ردش می‌كنی؟ نگذار كه فروتنی بیجا از چیزی كه مالِ تو است محرومت كند.

نه تنها آن را قبول كن، بلكه درونی شادی كن و تا ابد شكرگزار باش. دوستش بدار و ببین كه چطور شكوهش زندگی‌ات را روشن می‌سازد و بدون تردید بدان كه هرچه كه دارم مال تو است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک