٨ فروردین. هیچ جایی نیست كه من نباشم

من ذات هستی‌ام. من همه جا هستم. من در همه چیز هستم. هیچ جایی نیست كه من نباشم. وقتی كه كاملاً متوجه این موضوع شدی و توانستی آن را قبول كنی، می‌فهمی كه بهشت در درون تو است. آنگاه می‌توانی از گشتن دست برداری و بر درون رو كنی. آنگاه می‌توانی در خودت آنچه را كه به دنبالش هستی پیدا كنی.

تعداد كمی امروز این‌طور عمل می‌كنند. اكثریت همه جا به دنبال جواب می‌گردند به جز در درون خود.

وقتی قبول كردی كه من در درون تو هستم، هیچوقت دیگر احساس تنهایی نخواهی كرد و هیچوقت دیگر احتیاجی نخواهی داشت كه در بیرون به دنبال راه‌حل برای مشكلاتت باشی. وقتی كه به مشكلی برخورد كردی، در صلح و آرامش درونی، سوالات و مشكلات را مقابل من خواهی گذاشت و من به تو جواب خواهم داد و آنگاه باید كه یاد بگیری تا كاملاً از آنچه كه دروناً به تو می‌گویم فرمان ببری.

باید یاد بگیری همانند گفتهء من زندگی كنی و نه اینكه فقط آن را بشنوی.

 

 

کتاب صدای کوچک