٩ فروردین. زیبایی‌ها را ببین و از آن‌ها لذت ببر

زندگی‌ات را در حد ممكن ساده نگهدار و از شگفتی‌ها و زیبایی‌های ساده‌ای كه برای همه بر روی زمین وجود دارد لذت ببر. این زیبایی‌ها اینجا هستند تا همه آن را تقسیم كنند اما خیلی‌ها آن‌ها را بی‌ارزش می‌پندارند.

مانند بچه‌ها قادر باش زیبایی‌ها را ببینی و از آن‌ها لذت ببری: از زیبایی یك گل، از پرواز یك پرنده، از شكوه طلوع خورشید، از حرکت قطره‌های باران روی شیشه. ساده هستند و آنچنان زیبا؛ اما برای دیدن این زیبایی باید با عجله در زندگی عبور نكنی و با چشمانی واقعا باز آن‌ها را نگاه كنی.

آیا شگفتی‌ها و زیباییهای مرا در اطرافت می‌بینی؟ یا اینكه آنقدر فكرت مشغول نگرانی‌های روزمره است كه كور و ناشنوا شده‌ای؟

چرا سعی نكنی امروز كاملا متوجه اطراف خودت باشی؟

 

 

کتاب صدای کوچک